Typing of German E. coli

I know a lot of people will have seen this from other sources, but the people at Am Institut für Hygiene at Münster University have some very useful strain typing data on HUSEC publicly available here. You can see that there is an entry of HUSEC of serotype O104:H4, ST678 (same as the current outbreak), strain 01-09591 from 2001, carrying stx2 & terE but not saa; this matches the current HUSEC strains. On June 6, Münster university announced they had sequenced this older strain, however no data or analysis has been released yet.

Münster have also released a multiplex PCR for typing the outbreak strain, which incorporates primers for stx2, terD, rfbO (for O104) and flicH4 (for H4). So this will capture the presence of Shiga toxin, tellurite resistance, and O104:H4 serotype. Seems pretty comprehensive, although I’m not sure how useful the detection of tellurite resistance is since it seems to be quite widely distributed in enterohemorrhagic E. coli (see my tree of ter operon here).

Yesterday, BGI released their own typing scheme, targeting stx2 and what they call AFF_I-2 (primers F-CAGTCAGGAAAGTGGGAAAGC, R-AGGTCTGTATAGTGCCGTCTG). I’m pretty sure this is a typo and they mean AAF/I, i.e. aggregative adhesive fimbriae type I. Their primers target the aggC gene of the AAF/I gene cluster, see EMBL file showing off agg operon and primer binding sites here.

This is exactly what I suggested a few days ago based on the detection of stx2 and AAF/I fimbrial cluster (agg operon) in the outbreak strain (as opposed to the AAF/II operon found in Ec55989). The rationale for me was that this combination tells you that you have an enteroaggregative E. coli (and a specific type of aggregative fimbriae) in combination with Shiga toxin, which tells you that it is not a typical EHEC, and is more informative than any old EAEC + shiga toxin. I don’t have access to databases which would show how rare this combination is, but given that the AAF/I cluster is not present in any GenBank genomes, I would hazard a guess it is at least somewhat rare.

So it seems to me the best option would be a combination of the two schemes – take the Münster scheme and replace terD primers with aggC primers, to end up with stx2, aggC, rfbO and flicH4. This will give a definitive diagnosis of serotype O104:H4 enteroaggregative E. coli (AAF/I type) producing Shiga-toxin.

Advertisements

6 thoughts on “Typing of German E. coli

  • Sure, here they are:

   >rfbO Ec55989
   TTGTATATCATAATGAAATTTAGCGTTCTGTTATCCCTGTATTACAAAGAGTCTGCACTT
   TTTCTGCATGATTGTTTAGAAAGTATAGCAAGCAATACATGCGCACCTGATCAAATTGTA
   ATTGTCTTTGATGGTTATATTAGTGATGATTTGCTACATGTTGTTAATGAATTTTCATCA
   CGTTTACCCATTGATATTGTGCGATTAAGTAATAATGTTGGTCTAGGTAAGGCTCTTAAT
   CATGGTCTACAGTATTGTCGCAATGAACTGATTTTTAGGATGGATACTGATGATATTTGT
   TTGCCTGAACGGTTCGCTCTTCAACTTAGCTATATGAAATCACACCCTGAAGTTGTTCTT
   TTGGGAAGTGCCATTGAAGAATTTGATAATACAATGAAAATTAGGCAAGGAAAAAGATTT
   TCAGTTATATACCATGAAGATATAAAAAAATTTGCAAAAAAAAGAAATCCTTTCAACCAT
   ATGACTGTTGTTTTCAGAAAGTCCGTAATTGAAAAGCTTGGTGGATATCAACATCATTAT
   CTAATGGAAGATTATAACTTATGGCTTAGGATACTTGCAGCCGATTATCGCACTCATAAT
   TTGAGTGAGGTTCTTGTTAATGTTCGGGCAGGCAGAAATATGCTGTGTCGACGGAAAGGA
   TATTCCTATATTAGGAGTGAGATTCTTTTGGCGAAATTAAAATATGAATTACAGTTGGAT
   AATCTGACAGGTGTCATATATACAGGTGTAATTCGTATTATCCCTAGAATATTGCCTGTT
   TCATTACTGAAATTAGTATACAATATATTGCGGAAATAA
   >fliC Ec55989
   ATGGCACAAGTCATTAATACCAACAGCCTCTCGCTGATCACTCAGAACAACATCAACAAA
   AACCAGTCTGCGCTGTCGACTTCTATCGAGCGCCTCTCTTCTGGTCTGCGTATTAACAGC
   GCTAAAGATGACGCCGCGGGCCAGGCGATTGCTAACCGCTTTACTTCTAACATCAAAGGT
   CTGACTCAGGCCGCACGTAACGCCAACGACGGTATTTCTCTGGCGCAGACGGCTGAAGGC
   GCGCTGTCAGAGATTAACAACAACTTGCAGCGTATTCGTGAACTGACCGTTCAGGCCTCT
   ACCGGCACGAACTCTGATTCCGACCTGTCTTCTATTCAGGACGAAATCAAATCCCGTCTT
   GATGAAATTGACCGTGTATCTGGTCAGACCCAGTTCAACGGTGTGAACGTGCTGTCGAAA
   AACGATTCGATGAAGATTCAGATTGGTGCCAATGATAACCAGACGATCAGCATTGGCTTG
   CAACAAATCGACAGTACCACTTTGAATCTGAAAGGATTTACCGTGTCCGGCATGGCGGAT
   TTCAGCGCGGCGAAACTGACGGCTGCTGATGGTACAGCAATTGCTGCTGCGGATGTCAAG
   GATGCTGGGGGTAAACAAGTCAATTTACTGTCTTACACTGACACCGCGTCTAACAGTACT
   AAATATGCGGTCGTTGATTCTGCAACCGGTAAATACATGGAAGCCACTGTAGTCATTACC
   GGTACGGCGGCGGCGGTAACTGTTGGTGCAGCGGAAGTGGCGGGAGCCGCTACAGCCGAT
   CCGTTAAAAGCACTGGATGCCGCAATCGCTAAAGTCGACAAATTCCGCTCCTCCCTCGGT
   GCCGTTCAAAACCGTCTGGATTCTGCGGTCACCAACCTGAACAACACCACCACCAACCTG
   TCTGAAGCGCAGTCCCGTATTCAGGACGCCGACTATGCGACCGAAGTGTCCAACATGTCG
   AAAGCGCAGATTATCCAGCAGGCGGGCAACTCCGTGCTGTCTAAAGCCAACCAGGTACCG
   CAGCAAGTTCTGTCTCTGTTACAAGGCTAA
   >stx2
   ATGAAGTGTATATTATTTAAATGGGTACTGTGCCTGTTACTGGGTTTTTCTTCGGTATCC
   TATTCCCGGGAGTTTACGATAGACTTTTCGACCCAACAAAGTTATGTCTCTTCGTTAAAT
   AGTATACGGACAGAGATATCGACCCCTCTTGAACATATATCTCAGGGGACCACATCGGTG
   TCTGTTATTAACCACACCCCACCGGGCAGTTATTTTGCTGTGGATATACGAGGGCTTGAT
   GTCTATCAGGCGCGTTTTGACCATCTTCGTCTGATTATTGAGCAAAATAATTTATATGTG
   GCCGGGTTCGTTAATACGGCAACAAATACTTTCTACCGTTTTTCAGATTTTACACATATA
   TCAGTGCCCGGTGTGACAACGGTTTCCATGACAACGGACAGCAGTTATACCACTCTGCAA
   CGTGTCGCAGCGCTGGAACGTTCCGGAATGCAAATCAGTCGTCACTCACTGGTTTCATCA
   TATCTGGCGTTAATGGAGTTCAGTGGTAATACAATGACCAGAGATGCATCCAGAGCAGTT
   CTGCGTTTTGTCACTGTCACAGCAGAAGCCTTACGCTTCAGGCAGATACAGAGAGAATTT
   CGTCAGGCACTGTCTGAAACTGCTCCTGTGTATACGATGACGCCGGGAGACGTGGACCTC
   ACTCTGAACTGGGGGCGAATCAGCAATGTGCTTCCGGAGTATCGGGGAGAGGATGGTGTC
   AGAGTGGGGAGAATATCCTTTAATAATATATCAGCGATACTGGGGACTGTGGCCGTTATA
   CTGAATTGCCATCATCA-GGGGGCGCGTTCTGTTCGCGCCGTGAATGAATGAAGAAGATG
   TTTATGGCGGTTTTATTTGCATTAGCTTCTGTTAATGCAATGGCGGCGGATTGTGCTAAA
   GGTAAAATTGAGTTTTCCAAGTATAATGAGGATGACACATTTACAGTGAAGGTTGACGGG
   AAAGAATACTGGACCAGTCGCTGGAATCTGCAACCGTTACTGCAAAGTGCTCAGTTGACA
   GGAATGACTGTCACAATCAAATCCAGTACCTGTGAATCAGGCTCCGGATTTGCTGAAGTG
   CAGTTTAATAATGACTGA
   >aggC
   ATGAAAACATCATCTTTCATAATAGTCATTCTTTTGTGTTTTCGAATAGAAAATGTAATC
   GCACATACATTTTCATTTGATGCCTCTTTATTAAACCATGGTAGCGGGGGGATAGACTTA
   ACTCTACTTGAGAAAGGAGGGCAGTTGCCTGGTATTTATCCGGTTGATATAATTTTAAAT
   GGTTCGCGTATTGATTCAAGGGATATATTCTTTTACACAAAAAAAAATAGGCATGGTGAA
   TATTACCTGAAACCCTGTTTAACTCGAGATATTTTGATTAATTACGGAGTAAAAACAGAA
   GAATACCCTAATCTTTTCCGGCAAAATAGTGAAAAAAATAGAGACAGTAGCGATTGTGCT
   GACTTATCAGTGATCCCCCAAGCTACAGAAGACTATCATTTTATAAAACAGCAACTAATA
   CTCGGAATTCCACAAGTTGCGATCCGCCCACCATTGACAGGCATTGCCCATGAAACAATG
   TGGGATGATGGTATATCAGCATTTTTGTTGAACTGGCAAGTAGAGGGGAGTCATTGGGAG
   TATAGAAGTAATACTCGAAATTCTTCAGACAATTTTTGGGCCAGTTTGGAACCTGGAATC
   AATCTCGGATCTTGGCGAATCAGAAATCTGACAACTTGGAATAAGTCTTCCGGGCAGTCA
   GGAAAGTGGGAAAGCTCATATATTCGTGTTGAGCGTGGGTTAAACAATATAAAAAGTCGT
   TTGACGTTTGGGGATGACTATACACCATCAGATATTTTTGACAGTGTTCCTTTTCGTGGG
   GGAATGTTAGGATCTGATGAAAATATGGTGCCATATAATCAACGTGAATTTGCTCCTGTA
   GTGAGAGGTATTGCCCGAACCCAAGCACGAATAGAAGTACGTCAAAATGGCTATCTAATA
   CAGAGTCGTATCGTCTCACCAGGGGCTTTTGCCTTAACAGATCTTCCAGTGACGGGGAAC
   GGTGGTGACTTGCAAGTTTGGGTATTAGAGTCAGACGGCACTATACAGACTTTTAATGTG
   CCATTTACTACTCCGGCTATTGCTCTTCGTGAAGGATATTTGAAATACAATGTAACAGTT
   GGAGAATACCGTCCATCTGACGATAGTATCGAAGGAGCATATCTTGGACAATTGACGGCT
   ATGTATGGTTTACCATGGTCGTTGACAGCGTTTGGTGGAATCCAAGTAAGTGAACATTAT
   CAGGGTAATGCATTGGGATTAGGTTTGTCATTGGGAGGCTTCGGGTCTATATCACTAGAC
   ACGATTTATTCTCGAGGACAACAAAAGGGATATAGTAATGAAATAGGAAAAACTTGGCGC
   GTCCGTTATGATAAGTCCTTTGAGCTAACAGGGACTAGTTTTGCTGCAGGTTATCAAGAT
   TCAAGTGCAGGTTACCATTCATTGGCGGACGTATTGGATACTTATCGTAATGGTACTGCA
   TACAGGAGTTATGATAATAGAATTCGGCGGACCACAATAAACATAAGTCAAGCGCTTGGT
   GAGTGGGGATCTGTTGCGCTAAACGGCGGGCGTGATGAATATCGTGATAAAGTAAAGCAG
   GATTATATAGGTGCATCTTATAGTAATTCATGGAAAGGTATTACCTTCGCAGTAAATTGG
   TCACGCAATAATAATATCGGAGATTATTATAGCAACAGTTTACGCACGGAAAATAATTTA
   AACCTCTGGATGAGTATTCCTATGAAACGCTGGTTGGGGGGGGATGATAAAGGGGTAACA
   GCTACAGCACAGATACAACGTATCACGGGACAAAATACACTTTATGAAACGGGGTTAAAC
   GGACGTGCCTTTGGACAAAAGCTATACTGGGATATACGTGAACAGATAGTACCTGGTAGC
   AAATATGATGCAGATACTAGTCTATTGAATCTTCGCTGGTCAGGTGGTTATGGCGAGCTA
   ACAGGAATGTATAGTTACAATCGTAACACACGCCAGATGAACGTTGGGACGTCTGGAAGC
   ATGGCTATACATAGTGGAGGTATAGCATTTGGTCAGAAAACTGATGATACAATGGCTTTA
   ATTGCTGCACCAGGAATAGCTGGAGCGTCAGTTGGTGGCTGGCCTGGAGTCAGTACTGAT
   TTCCGTGGATATACATTGGTAGGACATGTATCTCCTTATCAGGAGAATATTATTACACTT
   GATCCTACAACTTTTCCTGATAATACAGAAGTGTCGCAAACGGATAGGCGTGTTATTCCA
   ACTAAGGGAGCATTAGTCCAAGCAGAATTTAAGACTCGTGTGGGTAATCGTGCTCTGGTG
   ACACTGACCCGTAAGGACGGAACGCTTTTGCCATTTGGTACGGTTGTTACCCTTGAAAGA
   AAAACGGGAGAAGCATTTGAGTCTGCAGGTGTTGTAGATGATAAGGGGAAGGTGTATCTA
   AGCGGGCTGTCTGAGGCTGGAAAACTGAAGGCGCAGTGGGGGACAAACAGCCAGTGCTAT
   GCGGACTACAAACTGCCACTAAAAAAGGGAATGTCAGGAATTTTTCTGACCCGTGCAGTG
   TGTATGTAA

 1. Dear Kat,

  Good spot in picking up the typo, you are correct about it being AAF/I. We also had to avoid using “/” because its an illegal character for file name in WindowsOS, and we also thought some people would use the primers’ name as its sequence file name.

  Keep up the good work, and please contact me if you ever need to clarify anything else.

  Scott

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s